CLÀUDIA PORTÚS

Learn to Identify

            Final Degree Project

Featured in
Silver Laus ADG FAD
ELISAVA EI!  Selected
Product Photos: Kiwi Bravo

Year 2017      
Graphic Design, Editorial, Photography

Learn to Identify neix com publicació d’investigació, sobre elsestudis de Cesare Lombroso amb ‘’L’uomo delinquente’’ de 1876. Tractant el contingut des de vàries perspectives: format, direcció d’art i ritme de lectura. Una publicació de dos volums que interpreta els estudis pseudocientífi cs del segle 19 i els proposa com a ciència contemporànea. Els diferents casos pràctics i teòrics són contrastats amb problemàtiques contemporànies.